Uno, due, tre…

..en daar gaat het muntje over je schouder de Trevifontein in Rome in. Maar ook in andere gevallen is het handig als je in het Italiaans kunt tellen. Met onderstaand lijstje kom je een heel eind!

Tellen in het Italiaans. Getallen, cijfers en nummers in het Italiaans.

1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove
20 venti
21 ventuno
22 ventidue
23 ventitre
24 ventiquattro
25 venticinque
26 ventisei
27 ventisette
28 ventotto
29 ventinove
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento
200 duecento
300 trecento
400 quattrocento
500 cinquecento
600 seicento
700 settecento
800 ottocento
900 novecento
1000 mila
eerste primo
tweede secondo
derde terzo
vierde quarto
vijfde quinto